Ceník

Ceny odpadů jsou uvedeny bez DPH.

Kód odpadu  Název odpadu  Cena Kč/t
     
01 01 02  Odpady z těžby nerudných nerostů 100,- Kč/t
01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 120,- Kč/t
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal  150,- Kč/t
17 01 01  Beton větších rozměrů, železobeton 150,- Kč/t
17 01 01 Beton do velikosti 500x500 m  120,- Kč/t
17 01 02 Cihly 150,- Kč/t
17 01 03 Keramické výrobky 150,- Kč/t
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 250,- Kč/t
17 05 04 Zemina a malé i velké kameny 100,- Kč/t
17 05 06  Vytěžená hlušina 100,- Kč/t
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 150,- Kč/t
20 02 02 Zemina a kameny 100,- Kč/t

 
Veškeré dodávané odpady musí být doloženy rozborem. Rozbor musí být proveden laboratoří, která je oprávněna zjišťovat kvalitu odpadu z hlediska vhodnosti k využití na povrchu terénu.

Mám zájem

LOGLA, s.r.o

Zařízení se nachází v jižní části katastrálního území Nehvizdy.

Záměrem společnosti Logla, s.r.o. je regenerací plochy vytvořit krajinný prvek, který bude sloužit obyvatelům městyse Nehvizdy k vycházkám do přírody.

LOGLA, s.r.o. - plocha záměruLOGLA, s.r.o. - objem zemních těles
LOGLA, s.r.o. - vizualizace

Provozní doba

Pondělí 07:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Úterý 07:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Středa 07:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Čtvrtek 07:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Pátek 07:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Sobota Zavřeno (po dohodě)
Neděle Zavřeno (po dohodě)