LOGLA Nehvizdy
slouží pro uložení

 • Odpady z těžby nerudných nerostů
 • Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
 • Odpadní písek a jíl
 • Odpadní beton a betonový kal
 • Beton do velikosti 500x500 mm
 • Beton větších rozměrů, železobeton
 • Cihly
 • Keramické výrobky
 • Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
 • Zemina a malé i velké kameny
 • Vytěžená hlušina Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
 • Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
 • Kaly z čištění komunálních odpadních vod
 • Zemina a kameny

LOGLA, s.r.o

Zařízení se nachází v jižní části katastrálního území Nehvizdy.

Záměrem společnosti Logla, s.r.o. je regenerací plochy vytvořit krajinný prvek, který bude sloužit obyvatelům městyse Nehvizdy k vycházkám do přírody.

LOGLA, s.r.o. - plocha záměru LOGLA, s.r.o. - objem zemních těles
LOGLA, s.r.o. - vizualizace

Provozní doba

Pondělí07:00 - 16:00
Úterý07:00 - 16:00
Středa07:00 - 16:00
Čtvrtek07:00 - 16:00
Pátek07:00 - 16:00
SobotaZavřeno (po dohodě)
NeděleZavřeno (po dohodě)