Ceník

Ceny odpadů jsou uvedeny bez DPH.

Kód odpadu  Název odpadu  Cena Kč/t
     
01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 180,- Kč/t
01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07

180,- Kč/t

01 04 09 Odpadní písek a jíl

180,- Kč/t

10 13 14 Odpadní beton a betonový kal  250,- Kč/t
17 01 01  Beton větších rozměrů, železobeton 300,- Kč/t
17 01 01 Beton do velikosti 500x500 m  250,- Kč/t
17 01 02 Cihly 250,- Kč/t
17 01 03 Keramické výrobky 250,- Kč/t
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek nebo keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 250,- Kč/t
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 250,- Kč/t
17 05 04 Zemina a malé i velké kameny 180,- Kč/t
17 05 06  Vytěžená hlušina 180,- Kč/t
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 200,- Kč/t
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 300,- Kč/t
19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod 500,- Kč/t
20 02 02 Zemina a kameny 180,- Kč/t

 
Veškeré dodávané odpady musí být doloženy rozborem. Rozbor musí být proveden laboratoří, která je oprávněna zjišťovat kvalitu odpadu z hlediska vhodnosti k využití na povrchu terénu.

Mám zájem

LOGLA, s.r.o

Zařízení se nachází v jižní části katastrálního území Nehvizdy.

Záměrem společnosti Logla, s.r.o. je regenerací plochy vytvořit krajinný prvek, který bude sloužit obyvatelům městyse Nehvizdy k vycházkám do přírody.

LOGLA, s.r.o. - plocha záměru LOGLA, s.r.o. - objem zemních těles
LOGLA, s.r.o. - vizualizace

Provozní doba

Pondělí07:00 - 16:00
Úterý07:00 - 16:00
Středa07:00 - 16:00
Čtvrtek07:00 - 16:00
Pátek07:00 - 16:00
SobotaZavřeno (po dohodě)
NeděleZavřeno (po dohodě)