Profil

Pozemky pro naše zařízení jsou majetkem dvou soukromých osob a část pozemků vlastní OÚ Nehvizdy. Nacházejí se v jižní části katastrálního území Nehvizdy v místech, kde byla dříve prováděna těžba žárových jílů. Terén je rovinatý. Pozemky jsou v době budování zemních těles napojeny na silnici III. třídy Nehvizdy-Horoušany. K dopravnímu napojení bude využívána stávající panelová cesta, která sloužila pro těžbu žárových jílů.

Záměrem společnosti LOGLA je vytvořit v rámci regenerace ploch místo pro využití obyvateli městyse. Území by proto mělo být rehabilitováno způsobem terénních úprav a následným umístěním zeleně tak, aby nahradilo původní krajinný prvek zvaný Skála, který v této lokalitě byl před těžbou.

Aby toto místo bylo dostatečně atraktivní v jinak nevýrazně rovinaté krajině, je počítáno s terénními úpravami území. Zemní tělesa budou formována do krajinného prvku s následnými sadovými úpravami. Realizace navážení těles bude prováděna formou zařízení k využívání odpadů.

Celková plocha záměru Nová skála je 9,57ha.
Předpokládaný objem zemních těles 1,56mil. m3

Logla Nehvizy slouží pro uložení :

  • odpadu
  • recyklace
  • štěrku
  • kameniva
  • kamenů
  • betonu
  • cihel
  • zeminy
  • sutě
  • vytěžené hlušiny

 

 

LOGLA, s.r.o

Zařízení se nachází v jižní části katastrálního území Nehvizdy.

Záměrem společnosti Logla, s.r.o. je regenerací plochy vytvořit krajinný prvek, který bude sloužit obyvatelům městyse Nehvizdy k vycházkám do přírody.

LOGLA, s.r.o. - plocha záměru LOGLA, s.r.o. - objem zemních těles
LOGLA, s.r.o. - vizualizace

Provozní doba

Pondělí07:00 - 16:00
Úterý07:00 - 16:00
Středa07:00 - 16:00
Čtvrtek07:00 - 16:00
Pátek07:00 - 16:00
SobotaZavřeno (po dohodě)
NeděleZavřeno (po dohodě)