Přehled přijímaných odpadů

V souladu s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. se jedná pouze o následující druhy odpadů kategorie ostatní:

Kód odpadu Název odpadu Vznik
     
01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů těžební práce
01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 úprava nerostů
10 13 14 Odpadní písek a jíl těžební práce
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal stavební práce
17 01 01 Beton stavební práce
17 01 02 Cihly stavební práce
17 01 03 Keramické výrobky odpad výroby
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek nebo keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 stavební práce
17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

stavební práce

17 05 04

Zemina a kamení výkopové práce
17 05 06 Vytěžená hlušina těžební práce

17 05 08

Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 stavební práce

17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 stavební práce

19 08 05

Kaly z čištění komunálních odpadních vod komunální sféra
20 02 02 Zemina a kameny komunální sféra

 

Do zařízení jsou přijímány pouze uvedené odpady kategorie ostatní.

LOGLA, s.r.o

Zařízení se nachází v jižní části katastrálního území Nehvizdy.

Záměrem společnosti Logla, s.r.o. je regenerací plochy vytvořit krajinný prvek, který bude sloužit obyvatelům městyse Nehvizdy k vycházkám do přírody.

LOGLA, s.r.o. - plocha záměru LOGLA, s.r.o. - objem zemních těles
LOGLA, s.r.o. - vizualizace

Provozní doba

Pondělí07:00 - 16:00
Úterý07:00 - 16:00
Středa07:00 - 16:00
Čtvrtek07:00 - 16:00
Pátek07:00 - 16:00
SobotaZavřeno (po dohodě)
NeděleZavřeno (po dohodě)